DSD – nemška jezikovna diploma

Od leta 1999 imajo dijaki na šoli možnost opravljati  izpit za Nemško jezikovno diplomo II (DSD II), ki je v pristojnosti (Kultusministerkonferenz) Zvezne Republike Nemčije.

Diploma velja kot dokazilo o znanju nemškega jezika, ki se zahteva za vpis na nemško govoreče univerze.

Nemška jezikovna diploma II (DSD II) ustreza ravni B2/C1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike in jo pripravlja Centralna agencija za nemške šole v tujini (ZfA). Preverja se bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno sporazumevanje. Glede na število doseženih točk diploma potrjuje jezikovno raven B2 ali C1, kar je lahko velika prednost na trgu dela.

Izpit opravljajo dijaki četrtega letnika Gimnazije Bežigrad. Priprave na izpit potekajo v popoldne pod vodstvom programskega učitelja iz Nemčije. Tako priprave kot sam izpit so za učence naše šole brezplačni. Doslej je izpit uspešno opravilo že več kot 500 dijakov.

Letos je jezikovni tabor DSD potekal v hotelu M v Ljubljani v tednu pred jesenskimi počitnicami kot priprava na izpite. Udeležilo se ga je 41 dijakov ter njihova učitelja Michael Steber in Hilda Hašaj Tegelj. Dijakom je pomagala tudi svetovalka ZfA v Ljubljani Andrea Rückert.  Dijaki so se pripravljali na prihajajoči pisni izpit, ki je potekal 29. novembra 2023. Utrdili so že pridobljeno znanje in vadili različne vrste nalog DSD II. Ustni izpiti bodo kot vsako leto potekali januarja.