Nagovor ravnateljice OE Gimnazija

Na Gimnaziji Bežigrad sledimo tradicionalno zastavljenemu cilju, da svojim dijakom omogočimo čim bolje usvojiti strategijo učenja in jim nudimo pridobivanje čim boljše splošne izobrazbe. Trudimo se razvijati njihov odnos do znanja kot vrednote, poglabljati zavedanje o nujnosti trajnostnega učenja, obenem pa tudi ohranjati kritičen odnos do naučenega. Z vzpostavljanjem mentorskega odnosa med dijaki in učitelji, pri in ob pouku, razvijamo veščine timskega dela, vodenja projektov, zastavljanja vprašanj, reševanja problemov, razvijanja zamisli in nenazadnje etičnih odnosov. Pri dijakih poskušamo razviti zavest o nujnosti sočutja in dobrodelnega ravnanja.

Glede na ogromno število dejavnosti, ki se odvijajo na šoli, glede na številne projekte, v katerih dijaki sodelujejo in jih tudi sami vodijo, glede na številne nagrade in priznanja ter nenazadnje glede na rezultate mature, ki je orodje zunanjega preverjanja znanja, ugotavljamo, da smo na pravi poti.

dr. Alenka Budihna

Ravnateljica OE gimnazija