Avtor: Manica Habjanič Gaberšek

Napovednik

2. 10. – Krst prvošolcev 3. 10. – Skupne govorilne ure (od 16.00 do 17.00) 4., 5. 10. – Medpredmetna ekskurzija 1.QA, 1.QB 4., 5. 10. – 2. letnik: Športni dan s taborom (C,...

Obvestilo maturantom

Razglasitev rezultatov jesenskega roka mature bo v torek, 17. 9. 2019, ob 11. uri v sejni sobi. V kolikor maturitetnega spričevala ne boste prevzeli osebno, mora prevzemnik prinesti vaše pisno pooblastilo (notarska overovitev ni...

Napovednik

10. 9. – Skupni (16.30) in oddelčni roditeljski sestanki za 1. letnik (seznam) 10. – 12. 9. Roditeljski sestanki za 2., 3. in 4. letnik (seznam)  

Sprejem prvošolcev – “fazaniranje”

Kaj s “fazani”? In zakaj? Na Gimnaziji Bežigrad ne podpiramo »fazaniranja«. V primeru »fazaniranja« brez izrecnega dovoljenja novinca oziroma novinke in v primeru uporabe škodljivih snovi (npr. alkoholnih flomastrov) bo šola vzgojno ukrepala. Vedeti...