Napovednik

6. 3. – Šolsko tekmovanja iz znanja španščine

6. 3. – Šolsko tekmovanje iz znanja fizike

6. 3. – Regijsko tekmovanje iz znanja geografije

7. 3. – Redne mesečne govorilne ure

7. 3. – Tekmovanje iz poslovne matematike

7., 8. 3. – Personal Project – predstavitve

8. – 16. 3. – Mednarodna izmenjava Erasmus+

9. 3.  – Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje