Sprejem prvošolcev – “fazaniranje”

Kaj s “fazani”? In zakaj?

Na Gimnaziji Bežigrad ne podpiramo »fazaniranja«. V primeru »fazaniranja« brez izrecnega dovoljenja novinca oziroma novinke in v primeru uporabe škodljivih snovi (npr. alkoholnih flomastrov) bo šola vzgojno ukrepala.

Vedeti moramo, da gre pri »fazaniranju« za obred prehoda in ne za psihično in fizično poniževanje!

Če že pride do označevanja, naj le-to poteka brez nasilja in lahko vključuje le tiste novince, ki se s tem strinjajo. Pri tem ne uporabljajte sredstev, ki niso namenjena stiku s kožo in imajo morda nevarne toksikološke lastnosti. Nasilno označevanje bo policija obravnavala kot prekršek, Gimnazija Bežigrad pa kot težjo kršitev šolskega reda.

»Dijaki popisovanje teles doživljajo kot obred, gre za neke vrste novodobni iniciacijski ritual, ki je značilen za mnoge kulture. Pri obredu prehoda gre za vključevanje posameznikov v odraslo skupnost oziroma za prehod iz enega družbenega položaja v drugega. Obredi so značilni za življenjsko obdobje med 12. in 16. letom starosti, ko mladostnike sprejemajo v svet odraslih. Takrat novince skozi preizkušnjo učvrstijo v svet nove skupnosti. V preteklosti so bili to simbolni posegi v telo (ureznine, tetovaže idr.). V sodobni družbi pa ob prehodu v srednjo šolo starejši dijaki posegajo tudi po flomastrih. Ob označevanju ne smemo pozabiti na mejo, ko se spremeni v poniževanje.«

(Povzeto po poročilu NIJZ (2017) in intervjuju s prof. dr. Rajkom Muršičem, Delo, torek, 26. avgusta, 2014, str. 5)

Na Gimnaziji Bežigrad imamo v ta namen organiziran dogodek v oktobru – ‘Krst fazanov’.

Vodstvo in učitelji Gimnazije Bežigrad

 

»Phaesants« – what they are and why

The term phaesant in Slovenian secondary school contex is used to describe a novice and the activity of ‘phaesanting’ is a sort of an initiation ritual in which the students are accepted into a new community. ‘Phaesanting’ typically includes using markers (often permanent) and writing on the arms and faces of the novices. Use of harmful substance, e.g. permanent markers, is a serious breach of our school rules. ‘Phaesanting’ is a rite of passage that should under no circumstances include physical or psychological humiliation.

Please, note that Gimnazija Bežigrad does not support the ritual and it is absolutely against the school rules to indulge in the activity without a specific consent given by the novices involved. Disciplinary action will be taken against any student who disregards this rule.

Students often see this practice of writing on the arms and faces as an initiation ritual but it may easily turn into humiliation. To avoid this, Gimnazija Bežigrad organizes an event dedicated to this rite of passage. It is called ‘Baptizing of phaesants’ and takes place in October.

 

Leadership team and teachers of Gimnazija Bežigrad