Obvestilo za svetovalne delavce na osnovnih šolah

9. 1. – Ker se je na odprta dneva prijavilo dovolj učencev, se je aplikacija z današnjim dnem zaprla. Svetovalnim delavkam z osnovnih šol se zahvaljujemo za sodelovanje. Vse informacije vam bomo poslali po elektronski pošti.

23. 12.

Radi bi vas obvestili, da bomo imeli v letošnjem letu dva dodatna odprta dneva šole, in sicer v torek, 21. in sredo, 22. januarja. Izvedena bosta tako, da bomo zainteresiranim devetošolcem omogočili obisk enega dne rednega pouka. Ker ne vemo, kolikšen bo interes in ker je število obiskovalcev omejeno, bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej prijavljeni preko spletne aplikacije.

Aplikacija, ki bo dostopna na tem mestu, se bo odprla v torek, 7. januarja, odprta pa bo do 10. januarja oziroma do zapolnitve mest. Prosili bi vas, da zainteresirane učence 9. razreda (nižji razredi ne pridejo v poštev) v aplikacijo vnesete preko šolske svetovalne službe, da imamo tako vi kot mi pregled nad identiteto in številom prijavljenih učencev. O terminu odprtega dne za prijavljene učence vaše šole vas bomo obvestili po elektronski pošti, katere naslov boste prav tako vnesli v spletno aplikacijo.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo naša šolska svetovalna služba na telefonski številki 01 3000 414.