Uradne ure med zimskimi počitnicami/ School office hours during the winter break

Med zimskimi počitnicami  bodo uradne ure v ponedeljek, 17. 2. in sredo, 19. 2. od 9.00 do 11.00 v tajništvu (2. nadstropje).

During the winter break the school office hours will be on Monday and Wednesday from 9.00 to 11.00 a.m. in  School secretary’s office – 2nd floor.