Obvestilo za maturante

Obveščamo vas, da smo na vaše šolske elektronske naslove poslali obvestilo in obrazce za prijavo na maturo.