Obvestilo za kandidate, ki želijo prijavo za vpis v 1. letnik oddati na Gimnazijo Bežigrad

Kot ste verjetno že zasledili, je nov rok za oddajo prijave za vpis v srednješolske programe 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli, oddati prijavo. Vsak kandidat odda samo eno prijavo za vpis, razen kandidatov, ki se želijo vzporedno izobraževati v programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijava na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 . Kandidati, ki se želijo prijaviti na Gimnazijo Bežigrad, naj prijavo natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starši) in jo pošljejo na šolo. Prijavo lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) na naslov: Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov svetovalne delavke marija.dominko@gimb.org in v vednost še na info@gimb.org.