Uspeh na splošni in mednarodni maturi v šolskem letu 2019/2020

Na spomladanskem roku splošne mature 2020 je maturo opravljalo 199 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Trije dijaki od teh delajo maturo v dveh delih, 195 dijakov je bilo uspešnih (99,5 %), eden pa ima popravni izpit iz enega predmeta. Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 24,89 (v Sloveniji 20,35) in v športnem oddelku 23,75, število zlatih maturantov 35 (v Sloveniji 280), in en zlati maturant, Lovro Rakovič, z vsemi točkami (v Sloveniji 11).

Največje število točk pri posameznih predmetih so iz naše šole dosegli naslednji dijaki:

Matematika (višja raven – 100 odstotnih točk): Nika Marolt, Nejc Parkelj;

Fizika (100 odstotnih točk): Nejc Parkelj;

Kemija (100 odstotnih točk): Eva Šetina, Adam Modic, Urša Štefan;

Zgodovina (97 odstotnih točk): Lovro Raković.

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2020 je maturo opravljalo 43 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. V MM oddelku je povprečno število doseženih točk 39,48 (od 45) in 13 zlatih maturantov. V Q oddelku je pri kandidatih, ki so opravljali polno diplomo, povprečno število doseženih točk 31,00, ena dijakinja tega oddelka je zlata maturantka. Med zlatimi maturanti je Pia Skok iz MM oddelka dosegla vseh 45 točk.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 49 zlatih in 2 diamantna maturanta. 

Čestitamo!

  

Diamantna maturanta z vodstvom.                Zlati maturanti 2020