Obvestilo/ Announcement

Pouk bo za vse letnike od 12. aprila 2021 potekal v skladu z navodili razrednikov in vodstva šole.