Obvestilo za dijake 1. letnika v šolskem letu 2021/22

V šolskem letu 2021/22 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

– oddelke z začetno nemščino

– oddelek z začetno španščino

– kombiniran oddelek z nadaljevalno nemščino in začetno francoščino

– kombiniran oddelek z začetno španščino in začetno francoščino

– kombiniran matematični oddelek z začetno nemščino in splošni oddelek z nadaljevalno francoščino

Dijaki v kombiniranih oddelkih bodo deljeni pri 2. tujem jeziku, v matematičnem pa tudi pri matematiki.