Končni uspeh po spomladanskem in jesenskem roku na splošni in mednarodni maturi v šolskem letu 2020/2021

Leta 2021 je celotno maturo opravljalo 212 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Vsi dijaki (100 %) so maturo uspešno opravili. Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 25,82 (v Sloveniji 20,99*) in v športnem oddelku 25,00, število zlatih maturantov 45 (v Sloveniji 302*), 5 zlatih maturantov z vsemi točkami (v Sloveniji 15*): Žiga Kmecl, Lara Krašovec, Urša Mati Djuraki, Gabrijel Pflaum in Marjetka Zupan.

Največje število točk pri posameznih predmetih so iz naše šole dosegli naslednji dijaki:

Matematika (višja raven – 100 odstotnih točk): Andrej Risteski, Lucija Matijašić;

Fizika (100 odstotnih točk): Gal Zajc;

Kemija (100 odstotnih točk): Urša Mati Djuraki;

Biologija (97 odstotnih točk): Jan Gale, Lara Klemenčič Hansen;

Geografija (97 odstotnih točk): Ema Rijavec.

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2021 je maturo opravljalo 43 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. V MM oddelku je povprečno število doseženih točk 41,05 (od 45) in 15 zlatih maturantov. V Q oddelku je pri kandidatih, ki so opravljali polno diplomo, povprečno število doseženih točk 35,89 in 6 zlatih maturantov. Skupno povprečje MM in Q oddelka je 38,35 točk. Med zlatimi maturanti je Lovro Podržaj iz MM oddelka dosegel vseh 45 točk.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 66 zlatih in 6 diamantnih maturantov. 

Čestitamo!

*objavljeni rezultati RIC po spomladanskem roku

Matura 2021: Diamantni in zlati maturanti, vodstvo in učitelji Gimnazije Bežigrad.