Obvestilo za bodoče dijake 1. letnika

V šolskem letu 2022/23 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

– oddelke z začetno nemščino

– oddelek z začetno španščino

– oddelek z nadaljevalno nemščino

– kombiniran oddelek z začetno španščino, začetno francoščino in nadaljevalno francoščino

– matematični oddelek z začetno nemščino

– kombiniran oddelek z začetno nemščino in začetno španščino

Dijaki v kombiniranih oddelkih bodo deljeni pri 2. tujem jeziku.