Državno tekmovanje iz astronomije

Tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov Gimnazije Bežigrad. Skupno so prejeli 11 zlatih in 5 srebrnih priznanj.

Zlato priznanje (1. in 2. letnik): Žan Arsov (1. nagrada), Martin Alojz Flisar (3. nagrada), Anže Jakovac (3. nagrada), Patricia Király (pohvala), Nika Videnšek Podgorelec, Andraž Pepelnjak, Luka Izak Tasič.

Zlato priznanje (3. in 4. letnik): Peter Andolšek (1. nagrada), Miha Brvar (3. nagrada), Leo Pintar (pohvala), Aleš Rus.

Čestitamo!