Napovednik

18. 3. – Državno tekmovanje za Proteusova priznanja

18. 3. – Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev

20. – 24. 3. – Mednarodna izmenjava, gostovanje dijakov iz Belgije

21. 3. – Bralna značka iz nemškega jezika

23. 3. – Šolsko tekmovanje v znanju ekonomije in finančne matematike

24. 3. – Državno tekmovanje v znanju psihologije