Napovednik

3. – 11. 4. – Pisni in ustni izpiti DELF

8. 4. – Pouka prosto – pouk opravljen 17. 2.

8. – 12. 4. – Mednarodna izmenjava z dijaki iz Francije

12. 4. – Maturantski ples