Obvestilo za bodoče dijake 1. letnika

V šolskem letu 2024/25 bomo imeli v 1. letniku poleg že ob vpisu oblikovanega športnega oddelka v programu gimnazija naslednje oddelke:

– oddelke z začetno nemščino

– oddelke z začetno španščino

– kombiniran oddelek z nadaljevalno nemščino in začetno španščino

– kombiniran oddelek z začetno španščino in začetno francoščino

– matematični oddelek z začetno nemščino

Dijaki v kombiniranih oddelkih bodo deljeni pri 2. tujem jeziku.