Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba OE Gimnazija:

 • Marija Dominko Gabor, univ.dipl.psih., specialist šolske psihologije
  (Elektronska pošta: marija.dominko@gimb.org)
 • Špela Ševerkar, univ.dipl.psih., učiteljica psihologije, pedagoška koordinatorica
  (Elektronska pošta: spela.severkar@gimb.org)

Uradne ure za dijake in starše:

 • 2. nadstropje, prizidek
 •  vsak dan od 8.00 – 13.00
 •  telefon: 01 300 04 14

Šolska svetovalna služba OE Mednarodna šola – International School Advisory:

Uradne ure /  Office hours:
(002 – pritličje / ground floor)

 • ponedeljek / Monday, 9.00 – 16.00
 • sreda / Wednesday, 9.00 – 13.00
 • četrtek/ Thursday, 9.00 – 12.00
 • petek / Friday, 9.30 – 13.00
 • GSM: 041 363 523