Administrativno in tehnično osebje

Administrativno osebje

Sonja Kraškovic Poslovna sekretarka
Polona Šerko Administratorka
Nadja Štucin Računovodkinja
Tamara Vončina Knjigovodkinja


Tehnično osebje

Bakše Lili Čistilka
Česen Mateja Čistilka
Čilović  Dino Hišnik
Čilović Harun Hišnik
Kantarević Ferida Čistilka
Mikača Jovanka Čistilka
Prešeren Mija Čistilka
Savić Radenka Ćistilka
Soko Alenka Čistilka
Urukalo Katarina Čistilka
Velić Senada Čistilka
Zadravec Bogdana Čistilka
Živanović Milica Čistilka