Administrativno in tehnično osebje

Administrativno osebje

Barbara Baš Čatić Poslovna sekretarka
Sonja Kraškovic Poslovna sekretarka
Polona Šerko Administratorka
Nadja Štucin Računovodkinja
Tamara Vončina Knjigovodkinja


Tehnično osebje

Bakše Lili Čistilka
Česen Mateja Čistilka
Čilović Harun Hišnik
Ficker Mirjana Čistilka
Mikača Jovanka Čistilka
Savić Radenka Čistilka
Soko Alenka Čistilka
Trontelj Bogomir Hišnik
Urukalo Katarina Čistilka
Velić Senada Čistilka
Zadravec Bogdana Čistilka
Živanović Milica Čistilka