Napovednik

29. maj – 14. junij – Pisni izpiti splošne mature

3. – 8. junij – Obvezne izbirne vsebine za 1. – 3. letnik