Podelitev priznanj najboljšim nagrajencem 2019/2020

Podelitev priznanj bo v torek, 11. 6., ob 9.00 za nagrajence na tekmovanjih iz znanja in umetniškega ustvarjanja ter ob 9. 50 za najboljše športnike. Podelitev bo potekala v predavalnici v pritličju (005). 

Seznam nagrajenih dijakov se nahaja na intranetu.