Rezultati splošne mature in mednarodne mature v spomladanskem roku 2019

Na spomladanskem roku splošne mature 2019 je maturo opravljalo 230 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE gimnazija. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno doseženo število točk je na Gimnaziji Bežigrad v splošnih oddelkih 24,12 (v Sloveniji 20,17) in v športnem oddelku 20,79, število zlatih maturantov 25 (v Sloveniji 236), in en maturant z vsemi točkami (v Sloveniji osem).

Na spomladanskem roku mednarodne mature 2019 je maturo opravljalo 22 dijakov Gimnazije Bežigrad, OE mednarodna šola. Maturo so vsi uspešno opravili (100 %). Povprečno število doseženih točk je 38,82 (od 45), zlatih maturantov je 12.

Skupaj je na Gimnaziji Bežigrad 37 zlatih maturantov.

Čestitamo!