Splošna matura – jesenski rok 2019

V soboto, 24. 8. 2019, se začne jesenski rok mature z izpitom iz slovenščine.

Individualne razporede pisnih izpitov boste prejeli 20. 8. 2019 med 10. in 12. uro v sejni sobi (poleg tajništva).

Informacij po telefonu ali po elektronski pošti ne bomo dajali.

V kolikor se mature ali posameznih izpitov ne boste udeležili, je zadnji rok za odjavo 20. 8. 2019.

Razpored ustnih izpitov bo objavljen v četrtek, 22. 8. 2019, na oglasni deski pred zbornico in na intranetu.

Seznam prijavljenih dijakov je objavljen na intranetu in v šoli.

Karin Jerman, tajnica ŠMK