Obvestilo maturantom

Razglasitev rezultatov jesenskega roka mature bo v torek, 17. 9. 2019, ob 11. uri v sejni sobi.

V kolikor maturitetnega spričevala ne boste prevzeli osebno, mora prevzemnik prinesti vaše pisno pooblastilo (notarska overovitev ni potrebna).

 Tajnica ŠMK

Karin Jerman