Erasmus+

ERASMUS+ SPEAK UP, EVEN if YOUR VOICE SHAKES (SPREGOVORI, TUDI ČE SE TI GLAS TRESE)

PARTNERJI:

 • prijavitelj oz. koordinatorska šola: Zespół Szkół Ogólnokształcących n 6 iz Bydgoszcz (Poljska)
 • partnerske šole:
  • Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani iz Gragnana (Italija)
  • Hebbelschule Kiel (Nemčija)
  • Gimnazija Bežigrad iz Ljubljane (Slovenija).

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)

V projekt so vključeni:

 • DIJAKI (v projektno skupino je vključenih 20 dijakov 2. letnikov),
 • UČITELJI (projektni tim sestavljajo 4 učitelji: prof. Frantar (koordinatorica), prof. Lazarini Filo, prof. Anželj, prof. Kovač Flisar),

CILJI:

 • nadgraditi dijakove kompetence mehkih veščin in povečati njihove sposobnosti v povezavi z individualno predstavitvijo ter veščinami socialnega in timskega dela (delo s sošolci in v mednarodnih skupinah);
 • izboljšati jezikovna znanja in pridobiti motivacijo za učenje tujih jezikov;
 • razvijati IKT znanja (uporaba multimedijskih sredstev, iskanje informacij);
 • ozavestiti dijake o problemu begunske krize v Evropi.
 • uvajati ustvarjalne pristope
 • izmenjati si primere dobrih praks.

URADNA STRAN PROJEKTA: http://speakup.vilo.bydgoszcz.pl/en

 

IZMENJAVA V LJUBLJANI

V času med 9. in 17. 12. 2018 bo Gimnazija Bežigrad gostila 21 dijakov in 8 učiteljev iz treh partnerskih šol (Zespół Szkół Ogólnokształcących n6 iz Bydgoszcza (Poljska), Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani iz Gragnana (Italija) ter Hebbelschule iz Kiela) v okviru Erasmus+ projekta Speak up, even if your voice shakes.

Cilji mobilnosti v Ljubljani so:

 • nadgraditi dijakove kompetence mehkih veščin in povečati njihove sposobnosti v povezavi z individualno predstavitvijo ter veščinami socialnega in timskega dela (delo s sošolci in v mednarodnih skupinah, lov za zakladom – odkrivanje Ljubljane in njenih znamenitosti);
 • izboljšati jezikovna znanja in pridobiti motivacijo za učenje tujih jezikov;
 • izboljšati veščine javnega nastopanja;
 • spoznati se z različnimi debatnimi tehnikami in njihovimi zakonitostmi;
 • v obliki terenskega dela spoznati kulturno dediščino slovenskega prostora;
 • razvijati IKT znanja (uporaba multimedijskih sredstev, iskanje informacij) idr.

Dijaki bodo v času mobilnosti spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino slovenskega prostora ter prestolnice Ljubljane, saj bo v ta namen pripravljen lov za zakladom s pomočjo spletne aplikacije. Prav tako se bodo seznanili z različnimi debatnimi tehnikami in vlogo diplomacije v današnjem svetu. Menimo, da so  ene izmed ključnih kompetenc 21. stoletja prav socialne in državljanske kompetence ter globalno učenje, saj se odpirajo novim generacijam nove poti v iskanju sodelovanja in povezovanja.

POROČILO:

 1. dan izmenjave

Prihod udeležencev

Dijaki in dijakinje iz Kiela ter njihovi gostitelji

Prihod poljskih dijakov na letališče Jožeta Pučnika

  2. dan izmenjave

Sprejem na Gimnaziji Bežigrad

Lov za zakladom – spoznavanje in odkrivanje Ljubljane v mednarodnih skupinah s pomočjo Huntzza

Ne samo dijaki, tudi učitelji so se kljub mrazu podali na lov za zakladom.

 1. dan izmenjave

Dijaki so odkrivali kulturno-zgodovinsko dediščino Slovenije. Obiskali so Gorenjsko, in sicer Planico, Bled in Radovljico.

Planica

Voden ogled Nordijskega centra Planica pod Poncami

Bled

Izdelava lectarjev in ogled Lectarskega muzeja, Pr’Lectar

 1. dan izmenjave  

je bil v celoti posvečen debati.

Delavnica o Oxford debate style, vodila jo poljska učiteljica dr. Monika Izbaner.

Delavnica o argumentaciji in kritičnemu mišljenju, ki jo je vodil Miha Andrič (vodja debatnega programa na Gimnaziji Bežigrad).

Poljska skupina se je udeležila Zahodnoslovanskega božičnega dogodka, organiziranega s strani Filozofske fakultete.

Tudi na poljskem veleposlaništvu so poročali o dogodku na njihovem družabnem omrežju.

 1. dan izmenjave

Dijaki so v dopoldanskem času obiskali nemško veleposlaništvo, italijanski center za kulturo in prisostvovali sprejemu poljskega veleposlanika na Gimnaziji Bežigrad.

Skupina slovenskih in nemških dijakov z nemškim veleposlanikom g. Klausom Riedlom pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani.

Poljski in slovenski dijaki z poljskim veleposlanikom g Pawlom Czerwińskim in njegovo ženo.

Italijanski in slovenski dijaki so obiskali Italijanski inštitut za kulturo, kjer jih je sprejel g.Mr Stefano Cerrato in italijanski veleposlanik, g. Paolo Trichilo.

Ob koncu dneva so nekateri dijaki nastopili na Talent showu in dokazali, da lahko uresničujemo s skupnimi močmi načela »Speak up-a«. Slike si lahko ogledate na  https://flic.kr/s/aHskKS6VJv

Nemška dijakinja Selin Sila Sümbül

Slovenska dijakinja Hana Edhemović

Poljska skupina prepeva poljsko božično pesem

Italijanska skupina je nastopila s Tammurriata Nera, italijanskim plesom.

Nastopil pa je tudi nemški učitelj, g. Michael Bremer s pesmijo The town I loved so well.

Na koncu so vsi udeleženci zapeli Rudolph the red  nosed reindeer

 1. dan izmenjave

Sprejem pri županu Ljubljane, g. Jankoviću v Mestni hiši.

Okrogla miza – THE DIPLOMACY AND ITS ROLE IN 21ST CENTURY

Gostje/Guests:

 • Mr. Kajzer: former Slovenian ambassador to Denmark and Nordic countries, Ministry of Foreign Affairs – Ambassador for Digitalization and Cyber Security
 • Mr. Vladič: former Gimnazija Bežigrad student, former Charfe d’Affaires a.i. Embassy of the Republic Slovenia in Teheran (Iran),nowadays Head of Directorate Head of Department for Bilateral Economic Cooperation II
 • Mr. Sadownik from the Polish Embassy, first Secretary
 1. dan izmenjave

Ekskurzija na Primorsko – obisk Postojnske jame in Pirana

Kosilo pri Hudičevcu

 1. dan izmenjave

ZAKLJUČNA PRIREDITEV

Najprej so dijaki prikazali debato in veščine, ki so jih osvojili v času izmenjave.

Sledile so predstavitve aktivnosti v času izmenjave.

Najboljša skupina pri lovu za zakladom je bila nagrajena.

Slovo

 

DELAVNICA O SOCIALNI VKLJUČENOSTI

Dijaki, ki so vključeni v projekt, so se v sredo, 28. 11. 2018, udeležili delavnice na temo Socialna vključenost. Delavnico pripravljata nacionalni agenciji programa Erasmus+ CMEPIUS in MOVIT, vodil pa jo je Marko Pavlovič. Glavne teme, ki jih je obravnavala delavnica so bile:

 • odnosi med večino in manjšino,
 • socialni in politični mehanizmi, ki delijo družbo,
 • učinki stereotipov in socialnega izključevanja.

Delavnica je bila zelo dobro sprejeta pri dijakih.

Mnenja dijakov:

Delavnica je bila zelo zanimiva, saj nam je predavatelj skozi pogovor predstavil socialno izključenost. Všeč mi je bilo, da smo bili pri pogovoru aktivni vsi, saj sem tako izvedela še o izkušnjah in mnenju sovrstnikov. Poleg pogovora, smo vsi sodelovali tudi v različnih igrah, s katerimi nam je predavatelj temo približal in nas hkrati opozoril, da lahko kdorkoli hitro postane socialno izključen. Delavnica je bila zelo poučna in menim, da bi morali biti o socialni izključenosti obveščeni prav vsi.

Eva Gregorič

Velikokrat se premalo zavedamo situacije tistih, ki imajo depriviligiran položaj, v družbi. Pomembno je, da se javnost osvešča o takšnih problemih, kar je tudi razlog, da se mi zdi delavnica še kako uporabna. Všeč mi je bilo, ko smo skozi igre poskusili uprizoriti/prikazati občutke drugih oseb. Ena izmed najpomembnejših veščin v življenju se je postaviti v čevlje nekoga drugega, na čimer je bil zagotovo narejen poudarek. Moram pa priznati, da bi morda raje izvedela več o dejanskem položaju izključenih, namesto, da bi se osredotočila na iskanje rešitev na osebni ravni. Urša Štefan

Delavnica o vključenosti v družbo se mi je dopadla, ker se je gospod osredotočal na realne stvari, ki jih lahko storimo posamezniki, da bi marginalizirane skupnosti vključili v dominantno skupnost, kot pa, da bi brezciljno debatirali o težavah celotne družbe ter sistema. Všeč mi je bilo tudi to, da smo to, kar smo kasneje povedali tudi sami ‘uprizorili’ skozi igro, ki nam jo je pripravil. Tina Jančič

Delavnica je bila zanimiva, saj smo se res lahko postavili na mesto tistih, ki so iz družbe izključeni. To nam je gospod omogočil z različnimi igrami, na zadnje pa še s samo debato. V pogovoru smo se lotili tem, kot je zmanjšanje socialne izključenosti v družbi. Debatirali smo predvsem o tem, kaj lahko storimo kot posamezniki in ne kot celota. Pogovor je bil sproščen, zato je bilo lahko sodelovati brez zadržkov. Manca Mihorko

Dandanes se vse več mladostnikov počuti izoliranih in odrinjenih iz družbe. Problematično je to, da se o temu nihče ne želi pogovarjati. Zato se mi zdi lepo in prav, da smo imeli o temu delavnice. S pogovarjanjem v skupini lahki komu, ki izkuša ta problem pomagamo. Tako lahko preprečimo, da ta tema postane (če že ni) tabu. Hana Edhemović

EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI

Projekt je v mesecu oktobru prejel Evropski znak kakovosti. Evropski znak kakovosti je drugi znak uspeha in kaže na to, da je projekt dosegel določen evropski standard.

 

3. 9. 2018  Nacionalni znak kakovosti za delo na področju eTwinninga.

Obrazložitev nagrade:

Projekt je osnovan na podlagi istoimenskega interdisciplinarnega KA2 projekta, ki obravnava temo javnega nastopanja in govorništva.  S pomočjo projekta eTwinning so dijaki izvedli priprave na mobilnost v okviru projekta  Erasmus+ KA2. prek projekta  (spoznavanje dijakov, kulturnega okolja države gostiteljice).

V projektu so uporabljene neobičajna spletna orodja za sodelovanje na daljavo, zelo primerna za starostno skupino vključenih dijakov.

Interakcija med projektnimi partnerji je primer dobre prakse, saj vključuje sodelovanje mednarodno mešanih skupin dijakov. Iz projektne dokumentacije je razvidna aktivna udeležba dijakov v spletni učilnici in projektu kot celoti.

Projekt  je pozitivno pripomogel k dvigu digitalnih in medkulturnih kompetenc sodelujočih, tako dijakov kot pedagoškega osebja. Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je projekt pripomogel k osebnostni rasti udeležencev projekta.

Spletna platforma eTwinning je odlično dopolnila predvidene aktivnost znotraj projekta Erasmus+  in s tem obogatila KA2 projekt v smislu uporabe digitalne tehnologije za namene povezovanja s projektnimi partnerji. Pri tem je pohvalno, da je sodelovanje potekalo tudi v mednarodno mešanih timih.

MEDNARODNA IZMENJAVA V GRAGNANO, ITALIJA

(16. – 24. 3. 2018)

Druga mednarodna izmenjava 6 dijakov (Ana Isa Kramar, Eva Gregorič, Ana Renko, Matej Kovač, Jan Vidergar in Agnieszka Aleksandra Wiza) 2. letnika Gimnazije Bežigrad je potekala med 16. in 24. 3. v Gragnanu, Italija. Dijake sta spremljala koordinatorica projekta, prof. Špela Frantar in prof. Gregor Anželj.

Dijaki GIMB na letališču v Benetkah

Dijake so gostili njihovi sovrstniki s šole Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani iz Gragnana.

Dobrodošlica https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=ZvqspbNefCQ

Pred odhodom v Pompeje

Glavni temi izmenjave sta bili dediščina in javno nastopanje. Dijaki so spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino J Italije, njihovo tradicijo in hrano. Tako so v dobrem tednu dni obiskali Pompeje, Sorrento, Amalfi, s pomočjo CLIL tehnike pa spoznavali rimske arheološke ostanke (Scavi di Stabia), medtem ko je bil obisk Vezuva zaradi slabih vremenskih razmer odpovedan. Smola z vremenom ni pokvarila vzdušja, je pa za en dan zaprla vse šole v Gragnanu.

     

Obisk Pompejev                                                            Scavi di Stabia, Villa San Marco

     

Tradicionalne jedi                               Brez sladoleda v Italiji preprosto ne gre J

 

 

 

Na poti v Amalfi

Dijaki so spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino J Italije, njihovo tradicijo in hrano.

Skupaj z ostalimi dijaki partnerskih šol so se učili tradicionalne, ljudske plese, ki so jih zaplesali na zaključni prireditvi.

   

Zaključna prireditev

Izmenjava je bila medijsko pokrita tudi v lokalnih medijih, v okviru eTwinninga pa je bil projekt predstavljen tudi na 4. konferenci kreativne učilnice (Creative Classroom).

 

   

IZMENJAVA v GRAGNANU skozi oči DIJAKOV

Vtisi dijakov

IZMENJAVA V GRAGNANU

Name je izmenjava v Gragnano naredila velik vtis. Spoznal sem veliko novih vrstnikov in navezal nekaj zelo trdnih prijateljstev, katera bom v prihodnosti zagotovo obdržal. Skozi teden, ki smo ga preživeli skupaj smo si ogledali smo si številne znamenitosti okoliškega kraja, in sicer smo si ogledali Pompeje, Amalfi, Sorrento in Vile San Marco. Ne samo da smo si ogledali številne znamenitosti okoliškega, prav tako smo spoznali način življenja, ki se bistveno spreminja od našega. Predvsem so me presenetile njihove prehranjevalne navade, saj pojejo količinsko veliko več hrane kot sem navajen doma. V spomin se mi je pa še posebej vtisnil dogodek, ki smo ga doživeli na šoli, ko smo bežigrajski dijaki na interaktivno tablo predvajali »Just dance« in začeli plesati. Kmalu zatem so to ugotovili profesorji in se nam pri plesu tudi pridružili.

Matej Kovač, 2. c

V vseh pogledi je bila izmenjava izjemna izkušnja, teden dni, ki jih ne bi zamenjal za nič na svetu. Vse od spoznavanja novih ljudi, prenajedanja s pizzo ter obiskov lokalnih znamenitosti.  Teh smo obiskali kar nekaj, od teh mi bosta v spominu za vedno ostali Sorrento ter Pompeii. Dve izjemni lokaciji, ki obe predstavljata prečudovit ter pomemben del italijanske kulture. V duhu »mednarodne« izmenjava smo se naučili tudi plese iz vseh držav, katere smo potlej tudi predstavili, zraven pa preizkušali specialiteti vsake države. Imeli smo seveda tudi krajše predavanje o »public speaking«, ki je bil pravzaprav precej zabaven, no vsaj igrice, katere smo se tam igrali. Vsi smo navezali mnoga nova prijateljstva in nekatere stike celo obdržali, bil je izjemen teden.

Jan Vidergar, 2. a

Zelo sem vesela, da sem se udeležila izmenjave v Gragnanu. Bila je edinstvena izkušnja, preko katere sem se veliko naučila. Med potekom izmenjave smo obiskali zelo lepe kraje (Amalfi, Sorrento) in spoznali kulturno dediščino okolice Gragnana (Pompeje in rimske vile). Na temo kulturne dediščine smo naredili predstavitve, ki smo jih predstavili po načelih dobrega javnega nastopanja, za katerega smo imeli tudi predavanje. Spoznali smo način življenja v mestu Gragnano, kar je bilo zanimivo videti, glede na to, da se njihov vsakdan razlikuje od našega. Všeč mi je bilo tudi to, da nismo bolj podrobno spoznali samo italijanske kulture ampak deloma tudi nemško in poljsko. Zanimivo je bilo primerjati življenje v različnih državah, naše tradicije in jezike. Spoznali smo tradicionalne plese in kulinariko teh štirih držav. Vsak dan se je bilo zabavno pogovarjati predvsem v angleščini. Med pogovori z ostalimi udeleženci izmenjave sem se naučila še nekaj izrazov v tujih jezikih. Dnevi v prelepi južni Italiji so kar prehitro minili…

Ana Renko, 2. d

Izmenjava mi je bila zelo všeč, saj sem spoznala veliko novih ljudi in izvedela mnogo zanimivih stvari o Italiji in destinacijah, ki smo jih med izmenjavo obiskali. Ogledali smo si Pompeje, vile iz Rimskih časov, Sorrento in se na izlet odpravili po Amalfijski obali. Naučili smo se poljski, nemški in dva italijanska plesa, druge sodelujoče dijake v izmenjavi pa smo naučili slovenskega. Med tednom smo imeli tudi delavnice v skupinah, pri katerih smo morali narediti predstavitev za zaključni večer. Tri skupine so predstavljale kako je potekal njihov teden v Gragnanu, drugi dve skupini pa sta imeli predstavitev vezano na Pompeje in Rimske vile. Skupine so bile sestavljene iz dijakov iz različnih držav, zato pa smo se skozi delo bolje spoznali in povezali. Izmenjavo bi priporočila vsem, saj na drugačen način spoznamo tuje kulture in hkrati navežemo nova prijateljstva.

Eva Gregorič, 2. e

Vsaka izmenjava je nekaj posebnega, saj mladina spoznava tujo kulturo in zveže nova prijateljstva. Zato v Gragnanu ni bilo nič drugače. Ljudje na tistem delu Italije niso prav nič podobni stereotipiziranim Italijanom. Seveda so družabni, vendar ne govorijo brez prestanka, so zelo prijazni in dokaj majhni. Okolje, v katerem smo živeli, pa je slabše, kot sem si predstavljala. Promet je popolnoma neorganiziran, ceste so onesnažene in zrak v mestu ni niti najmanj svež. Kljub različnim spremembam sem se dokaj hitro privadila na tamkajšnje življenje. Spoznala sem mnogo zanimivih ljudi, ki se vsak dan vozijo po serpentinah slabo uro da pridejo do šole, spoznala sem mnogo ljudi, ki prav tako kot jaz, niso bili sposobni pojesti toliko kot Italijani. Skratka najstniki, s katerimi sem prebila ta teden so bili super. Čeprav nam je vreme malo ponagajalo z nalivi smo si lahko ogledali kar nekaj zanimivih krajev in zgradb. Kljub temu da organizacija ni bila na vrhuncu, menim, da si bomo vsi to izmenjavo zapomnili kot pozitivno izkušnjo in bomo tudi sami z veseljem gostitelji.

Ana Isa Kramar, 2. e

 

 

MEDNARODNA IZMENJAVA V KIELU, 1. – 9. 12. 2017

V okviru Erasmus+ projekta Speak up, even if your voice shakes je potekala prva mednarodna izmenjava. Šest dijakov 2. letnika v spremstvu prof. Frantar in prof. Kovač Flisar, se je udeležilo 9-dnevne izmenjave v Kielu, kjer so jih gostili dijaki Hebellschule. Dijaki so v času izmenjave spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino kraja, se v okviru delavnic spoznavali z medkulturno zavestjo, begunstvom in novimi IKT orodji ter nadgrajevali svoje jezikovne veščine.

Dijaki Gimnazije Bežigrad čakajoči ne let v Hamburg

Spoznavanje Lübecka

»Selfie« udeležencev prve mobilnosti (dijaki iz Slovenije, Poljske, Italije in Nemčije)

Predstavniki šol pred mestno hišo

Delavnica o medkulturnem zavedanju in pogovor z beguncem iz Sirije

VTISI DIJAKOV S PRVE IZMENJAVE

Na izmenjavi v Kielu mi je bilo na splošno všeč in zdi se mi, da je bila to zame zelo dragocena in zanimiva izkušnja. Mislim, da so mi stiki in sodelovanje z vrstniki iz tujine pomagali izboljšati moje socialne in komunikacijske veščine, pripomogli pa so mi tudi k bolj tekočemu govoru v angleščini. Čeprav smo v glavnem govorili angleško, sem imel priložnost tudi nekoliko izboljšati svoje znanje nemščine. Z gostiteljsko družino sem se dobro razumel in tudi sicer nisem nikjer imel nikakršnih težav. Nekoliko me je presenetilo le to, da so se nekatere stvari, npr. delavnice, pogosto začele nekoliko z zamudo. Česa takšnega nisem pričakoval od Nemcev, ki so sicer stereotipno znani kot točni in dobro organizirani. Po drugi strani pa je bilo tudi to na nek način dobro, saj je bilo tako vzdušje bolj sproščeno. (Rok Vidmar)

At the beginning of December 2017 I spent 9 wonderful days in Kiel. Among many other things, I met a lovely city, improved my German language a lot and met the most amazing people. This was my first visit to Germany and I must say it was a perfect experience. Despite the freezing cold weather, I found the city very charming. Everything was really well organized so I had a lot of time to be with my host and her family as well as to be in school and to meet the city. While we were in the school, most of the time we spoke English because the majority of the Italian and Poland students did not speak German. In addition, with my classmates from Slovenia I spoke Slovenian language. In all other situations, I spoke only German language, which made the whole experience even better. Being able to speak German the majority of time, improved my German language a lot. I am extremely thankful for that.  It is also amazing that in such a short time I met people from three different countries and will stay in touch with many of them. I am most thankful to my host and her family who were the warmest, nicest, sweetest and the most helpful people. They really made their home my home and accepted me to their family as if I had been a part of it. When I had to say goodbye, I cried a little. Last but not least, a huge thanks goes to my teachers who made all this possible. I’m looking very much forward to seeing my new friends in December 2018 when they will come to Ljubljana if I don’t see them earlier. (Hana Edhemović, 2. A)

This was once in a lifetime expirience for me. I enjoyed every little bit of it and I am very happy that I was able to participate. I have learned so much throughout my visit and am very proud of it. The city, people and their cultures were beautiful and truly amazing. This was my chrismas miracle. (Fedor Arefyev, 1. Q)

Izmenjava definitivno spada pod bolj zanimive trenutke v mojem življenju. Z družino sem se zelo dobro razumela in družba na splošno je bila super. Od tega je izstopalo edino delo v skupinah, kjer je bilo opazno, da tisti, ki so govorili enak materni jezik (npr. v moji skupini je bila to nemščina) so se pogovarjali v le tem, tako da drugi niso nikakor razumeli kaj se polovica skupine pogovarja. Razne ekskurzije in dejavnosti so bile dobro zorganizirane in razmerje med delom in zabavo je bilo primerno za situacijo. Če bi že morala izpostaviti težavo, bi tk bila časovna omejitev na ekskurzijah, ker se mi je zdelo, da smo le hiteli, namesto da bi uživali. (Anja Rudež)

Izkušnje, ki sem jih pridobila z izmenjavo v Kielu, so bile dragocene, saj sem poleg spoznavanja nove kulture od blizu, razvila tudi veščine, kot so sporazumevanje v tujih jezikih, iznajdljivost v novem okolju in javno nastopanje. V okviru projekta Erasmus + sem se prav tako podrobneje seznanila s problematiko medkulturnih odnosov in integracije. Po drugi strani pa je bila tudi izjemna izkušnja z vidika sklepanja novih mednarodnih prijateljstev in okušanje načina življenja v nemškem Kielu iz prve roke. (Ana Prodanović, 2. D)

The exchange in Kiel was one of the most amazing experiences. During the exchange we were able to make some friendships that we will try to continue, even though we live in different parts of Europe. Although we were freezing for the whole week we saw a huge city in Christmas lights and decorations and were able to buy Christmas gifts for our family. I really liked that we had teamworking because with that we connected even more and were able to improve our English. It was definitely an experience from which I learned a lot about other cultures and how besides our differences we can still become friends. (Manca Mihorko, 2. E)

 

 1. MEDNARODNO PARTNERSKO SREČANJE (5. – 8. 11. 2017)

V začetku novembra smo se prvič v Gragnanu sestali koordinatorji in učitelji, ki sodelujemo v projektu. Gimnazijo Bežigrad sta zastopali prof. Frantar in prof. Lazarini Filo. V kratkem času, preživetem na J Italije, smo pregledali načrt dela, zastavljene cilje in dejavnosti ter se pogovorili o izpeljavi prve mednarodne izmenjave dijakov v Kielu. Srečali smo se z županom mesta Gragnana in predstavniki lokalne oblasti, si ogledali kulturno-zgodovinske znamenitosti in se udeležili sprejema na gostujoči šoli Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani, kjer nas je sprejel ravnatelj.

SREČANJE S STARŠI in PREDSTAVITEV PROJEKTA

V četrtek, 23. 11. je potekala predstavitev projekta staršem, katerih otroci so bili izbrani in pozvani k sodelovanju v mednarodnem projektu. Po kratkem uvodnem nagovoru koordinatorice projekta, prof. Špele Frantar, je zbrane starše pozdravila ravnateljica, prof. Alenka Budihna. Predstavili so se tudi člani šolskega tima. V nadaljevanju je koordinatorica starše seznanila s projektom, razpisnimi pogoji, cilji in aktivnostmi v času izvajanja projekta (2017 – 2019). Posebej je bil organiziran sestanek še za starše, katerih otroci se bodo udeležili prve mednarodne izmenjave, ki bo potekala med 1. in 9. 12. 2017 v nemškem mestu Kiel.

 

»SPEAK UP EVEN IF YOUR VOICE SHAKES«

V šolskem letu 2017/2018 smo na šoli začeli z izvajanjem Erasmus+ projekta “Speak up, even if your voice shakes”, ki je plod sodelovanja različnih partnerskih šol, in sicer s Poljske (koordinatorska šola), Nemčije (partnerska šola) in Italije (partnerska šola). Projekt je namenjen dijakom 2. letnika Gimnazije Bežigrad in bo potekal dve šolski leti. Preko različnih aktivnosti bo v projektu sodelovalo 72 dijakov in okoli 20 učiteljev. Cilj projekta je razvijanje novih učnih pristopov in kompetenc za življenje – od mehkih veščin do digitalnih kompetenc, od kulturnega ozaveščanja do sporazumevanja v tujem jeziku, od medkulturnega dialoga do državljanske kompetence. Dijaki bodo v okviru projekta razvijali retorične in debatne spretnosti, se učili veščin diplomacije in navezovali stike z vrstniki.

Na vsaki šoli bo v projekt vključenih 18 dijakov/dijakinj in vsak izmed njih bo imel priložnost udeležiti se ene od treh mednarodnih izmenjav, hkrati pa se bodo postavili tudi v vlogo gostiteljev. Nas bodo tuji dijaki in učitelji obiskali decembra 2018.

Projekt pa ni namenjen zgolj dijakom, ampak tudi učiteljem, ki bodo krepili različne kompetence potrebne za vsakodnevno poučevanje.